INTERVIEWS

Lars Bent Petersens 10 leveregler

Kan du ændre noget med dine bekymringer? Hvis ikke, så brug din mentale kraft på noget andet. Det er en af de 10 leveregler, som billedhugger og ny rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Lars Bent Petersen, prøver at efterleve

Lars Bent Petersens 10 leveregler

1. Andres dumheder retfærdiggør ikke ens egne. Det var min mors helt grundlæggende styreredskab i verden, og det prøver jeg stadig at efterleve.

2. For at forstå en sag eller et problem skal man se den fra alle involverede parters synsvinkler. Det er den helt store læresætning fra min barndom, og i det her tilfælde fra min skolegang, og den hænger stadig ved.

3. Se muligheder i de begrænsninger, du møder i livet eller i kunsten. Vend dem om, så det bliver en styrke i stedet for en begrænsning. Som kunstner prøver jeg altid at se de muligheder, der er, og hvordan de kan bruges, i stedet for at lade mig begrænse af de muligheder, jeg ikke har.

4. Eskapisme er undervurderet. Hjernen har brug for en pause, hvor der bare ikke sker noget, ikke bare for at undgå stress, men også for at lade op. Kald det eskapisme, mindfulness eller hvad du vil – men giv dig ind imellem tid til at dagdrømme eller at tænke på noget andet – eller på ingenting, uden at det har et formål.

5. Hvis man ikke kan tænke sig til det, må man prøve sig frem ‘hands on’. Hvis man skal lave et kunstværk eller skabe noget, kan man have alle mulige ideer, overvejelser eller refleksioner, og nogle gange når teorien og tanken bare ikke hele vejen. Vær ikke bange for at tænke med hænder, men find modet til at prøve dig frem.

6. Acceptér livets paradokser, og lær at rumme dem. Betingelsen for at kunne agere i verden i dag er, at man kan rumme og leve med paradokser i livet, som måske logisk er selvmodsigende; at Gud både findes og ikke findes på engang, og at det er okay. Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men om både og.

7. Stræb efter det perfekte, og gør det, du drømmer om – men vær realistisk. Man kan kalde det pragmatisk perfektionisme. Det er endnu en værdi, jeg er opvokset med. Jeg ville gerne være kunstner, men hvis jeg skulle blive det, måtte jeg finde ud af, om jeg kunne sætte to streger meningsfuldt sammen, og derfor tog jeg undervisning for at afklare, om det var en realistisk drøm eller bare en drøm. Gør det, du har lyst til, men hav øjnene åbne for, om det er realistisk.

8. Slip bekymringerne. Jeg prøver altid at bekymre mig så lidt som muligt over ting, jeg ikke har indflydelse på. Der er en virkelig god scene i ‘Spionernes bro’, hvor Tom Hanks siger til den anklagede, som risikerer dødsstraf: “Du virker ikke bekymret.” Og han svarer: “Ville det gøre nogen forskel?” Og det er jo lige det. Hvis bekymringer ikke kan gøre nogen forskel, så brug den mentale kraft på noget andet. Også selv om det er svært.

9. Hold fast i, at lykke kun sker en gang imellem, og at du aldrig ved, hvornår det bliver. Lykken kommer i små momenter. Den kan være at stå foran et kunstværk eller ligge under et træ, hvor vinden blæser i grenene. Det sker ikke så ofte, men når det klikker, ved man det.

10. Det handler ikke om dig. Som kunstner eller menneske kan man godt komme til at tro, at det hele handler om en selv, og det gør det ikke altid. Nogle gange er fællesskabet vigtigere end dine egne behov og ønsker. At være sig selv uden at forhindre andre i at være dem selv.

Læs også: Christian Puglisis' 10 leveregler

Læs mere om: