Perspektiv

Klumme: Lad os gentænke, hvordan vi bor

Frederikke Aagaard er arkitekt og partner i Together Architecture, og arbejder med at dele ud af design- og arkitekturidéer som bl.a. tv-vært og foredragsholder. Læs Frederikkes klumme om, hvordan vi bør gentænke, hvordan vi bor.

"Du er nærmest så godt som garanteret et rigere liv, hvis du flytter sammen med andre"

- Frederikke Aagaard

Noget af det, der blev soleklart for mange af os under de sidste års nedlukninger, er, at vi virkelig har brug for hinanden. Særligt for alle dem, der bor alene, har det været umenneskeligt hårdt ikke at indgå i alle de sociale sammenhænge, vi er vant til i hverdagen. Allerede før nedlukningen, talte flere internationale sundhedsinstanser om, at vi oplevede en ensomhedsepidemi med negative konsekvenser som bl.a. stresstilstande, forhøjet blodtryk, dårligere immunforsvar, depression og lavere produktivitet på arbejde. Op mod 25 procent af voksne føler sig ensomme, og i knap 40 procent af alle danske husstande bor voksne alene, så det er ikke et lille problem.

Tidligere i livet har man måske boet på kollegie eller i delelejlighed, og senere i livet kan det være, man kommer på plejehjem. I de tilfælde er det økonomi og helbred, der styrer boformen, men ensomhed er åbenbart ikke et lige så vægtigt argument for mange. Eller måske er det fantasien om “far, mor og børn”, der stadig hersker? Jeg kan i hvert fald komme i tanke om én situation, hvor min datter og jeg havde mulighed for at flytte sammen med venner, men ikke gjorde det, bl.a. fordi jeg følte, det lukkede døren for en ny mulig kæreste.

Selv om man kan være ensom i alle aldre, stiger risikoen med alderen, og derfor har Realdania, en fond der arbejder for at skabe livskvalitet i boliger og bygninger, støttet opførslen af bofællesskaber for seniorer og undersøgt, hvordan det går. Fra det studie ved vi, at hvis du er over 65 år og flytter sammen med andre, har du en 93 procent chance for øget livskvalitet. Treoghalvfems procent! Altså, du er nærmest så godt som garanteret et rigere liv, hvis du flytter sammen med andre.

I min virksomhed er vi i gang med at indrette det tredje bofællesskab for folk over 50 (uden hjemmeboende børn), der har lyst til at dyrke fællesskabet i en bæredygtig sammenhæng. Man har hver sin lejlighed, men også adgang til fællesarealer. Jeg ville virkelig ønske, at der var de samme muligheder i byen. Det eksisterer nemlig kun uden for storbyerne, selv om det ville give utrolig god mening at spare lidt på de kostbare m². Singler fylder nemlig – i gennemsnit 85 m² bolig mod 36 m² per person i en familie på fire.

Ved bevidst at skabe boliger, hvor ældre og børnefamilier bor i samme opgange eller områder, kunne man jo godt udvide tanken om, at generationer der bor sammen og hjælper hinanden, ikke nødvendigvis kun er én familie. For vi har så meget at give hinanden; som Venligboerne på Frederiksberg er et andet eksempel på – en menneskelig sammenplantning af flygtninge og studerende, der blomstrer. Lad os være lidt fleksible i opfattelsen af begrebet familie og gentænke, hvordan vi bor – det ved jeg, vi kan få en masse godt ud af både økonomisk, bæredygtigt og socialt.

Læs mere om: