SUNDHED & TRÆNING

Få succes med de ændringer du ønsker i livet

Forandringer er ikke til at komme udenom, men skal du have succes med dem og fx skabe en god økonomi og den karriere, du drømmer om, kræver det, at du kigger indad. Læs her hvorfor

Uh, forandringer... Vi ved godt, at de er en uomtvistelig del af livet, alligevel har de fleste af os modstand over for dem, fordi de automatisk indebærer, at vi skal sige farvel til noget trygt og goddag til noget, vi ikke kender. Frygten for at miste noget, som vi kender godt, er helt naturligt og nærmest automatisk indkodet i alle mennesker, men hvordan du tackler forandringerne, er en helt anden sag og noget, du selv kan påvirke. Alt efter hvordan og hvor godt du gør det, vil forandringerne lykkes, og du vil bevæge dig derhen i livet, hvor du gerne vil hen. 

De ændringer, som du ønsker, eller som selv opstår, kan være alt fra at flytte, lægge din økonomi om, få et nyt lån eller leve sundere, og skal de lykkes godt for dig, er det vigtigt at forstå, hvilke psykologiske mekanismer, der går i gang, når du står over for en forandring. For når en forandringsproces sættes i gang, bliver der automatisk igangsat en psykologisk proces – en mental indre proces, der tager tid at implementere og komme igennem.

Processen foregår i din underbevidsthed og er derfor svær at håndtere. Men ved at forstå den og blive klogere på dig selv og dine underbevidste vaner, kan du langt hurtigere og nemmere nå de mål og drømme, som du stiler mod. Det er her vigtigt at forstå, at hvis det skal lykkes dig at forandre noget, som fx at lave om på, at du altid mangler penge, at du har for lidt tid til at rejse så meget, som du gerne vil, eller at købe drømmehuset, så kræver det, at du kigger indad og finder du af, hvorfor du bliver ved med at skabe de samme rammer for dit liv og dig selv. 

De tre faser

En forandringsproces består konkret af tre faser, som vi kan kalde afsked, genfødsel og accept. Faserne symboliserer de forskellige mentale tilstande, du kommer igennem, når du skal tilpasse dig noget nyt. De tre faser afløser hinanden, efterhånden som du er klar til at bevæge dig, og foregår ofte ubemærket. Den første fase, ’afsked’, symboliserer den tilstand, hvor du reagerer på forandringen. Det er her, dine gamle vaner stiller sig op og forsøger at forsvare sig selv, de kæmper for deres liv, plads og berettigelse, og det er dem, der booster din frygt for nye ting.

Fasen er ofte ret følelsesladet, og de beslutninger, du tager her, bliver udelukkende taget på baggrund af dine følelser. Uanset om det er en positiv eller negativ forandring, medfører alle større forandringer mental uklarhed, når det, vi kender og er vant til, bliver afløst af noget nyt og ukendt – uanset om det er en forandring, du selv har sat i gang, eller forandringen kommer udefra. Den mentale uklarhed aftager, i takt med at du bevæger dig videre, men har du ikke godt tag i dine gamle vaner og tankemønstre, kan du blive fastholdt i frygtfølelsen, og så når du pludselig ikke de mål, du eller andre har sat for dig. Det er netop på grund af gamle vaner og tankemønstre, at det kan være svært at lave livsstilsændringer som fx at leve sundere eller bruge færre penge.

LÆS OGSÅ: RAW FOOD | Nem mad med blender

Gamle vaner er som et landkort, dit system kører efter, og det er så velkendt og fast forankret, at hvis du ikke ændrer bevidst på dem, vil de blive ved med at poppe op fra din underbevidsthed. Så selvom du gerne vil køre nye veje i forhold til din økonomi eller kost, så bliver du fastholdt, hvis du ikke ændrer på dine tankemønstre, værdier, overbevisninger og erfaringer. Ofte er de gamle vaner så dybt forankret i din underbevidsthed, at du måske slet ikke kender til dem, og det er en god idé at få hjælp af andre – fx gode venner eller en psykolog – til at skille dig af med dem.

Når du har sagt farvel til gamle uhensigtsmæssige vaner, kommer den næste fase, ’genfødslen’. Denne fase symboliserer den tilstand, hvor du på et indre plan forsøger at afklare situationen og konsekvenserne af forandringen. Du gør dig mange overvejelser i alle mulige retninger, indtil klarheden igen indfinder sig, og du er i stand til at træffe en konkret beslutning om din fremtidige situation. Du får mere og mere ro på følelserne, men en lille ting eller bemærkning kan sætte det følelsesmæssige kaos i gang igen. Den rationelle del af hjernen begynder at tage over. Du begynder at afklare din situation, du undersøger konsekvenserne og mulighederne, og til sidst tager du en beslutning. Beslutningen får betydning for, om du vælger at forblive offer for forandringen, eller om du vælger den proaktive tilgang til forandringen og tager dine egne bevidste valg.

Den sidste fase, ’accept’, symboliserer den tilstand, hvor du har accepteret en given forandring. Afklaringsprocessen er lagt bag dig, og du er klar til at sætte fokus på handling og fremadrettede præstationer. Acceptfasen foregår på to niveauer: Det rationelle niveau, der er meget handlingsorienteret, og hvor du konkret går efter et nyt lån i banken eller et nyt job, samt på det følelsemæssige niveau, hvor du godt ved, at du skal ændre på en vane, men også erkender, at det tager tid. Ofte er den rationelle side af dig meget hurtigere til at handle end den følelsesmæssige, og deri ligger et spændingsfelt, som kan give konflikter mellem de to. Den rationelle side vil handle NU, mens dine følelser har brug for lidt længere tid.

LÆS OGSÅ: Sådan bruger du de sunde chiafrø

Hvad driver dig?

Alt efter størrelsen på forandringerne, kan du gå gennem de tre faser mere eller mindre påvirket. Nogle forandringer kan du gennemføre uden de store problemer, andre forandringer får du aldrig gennemført, selvom du taler meget om, hvor vigtigt det er for dig at få lavet dem. Igen er forudsætningen for at gennemføre succesfulde forandringer, uanset hvor store de er, at der er balance mellem din fysiske forandring og din individuelle mentale forandringsproces. Det er det, du skal sigte mod og hele tiden afstemme.

Øv dig i at tænke nye tanker, så du nemmere kan ændre på dine følelser, så bliver det langt nemmere at nå de mål, du gerne vil. Mind også dig selv om, at jo mere håndgribelig forandringen er, jo nemmere er den at håndtere, som fx at få en ny plads på kontoret. Giv dig derfor også tid og ro, når der er større projekter på tavlen, som fx at flytte eller blive skilt. De processer kræver ofte, at du ændrer på din identitet, og det sætter store mentale processer i gang. Sidst, men absolut vigtigst, og det gælder alle forandringsprocesser, så husk at have dig selv med. Kan du sådan helt ind i hjertet mærke, at du også ønsker en forandring, eller gør du det måske mere for omgivelsernes skyld? Den del skal du altid have afklaret, før du kaster dig ud i noget nyt.  

Forandringsvillig? Få råd til hvordan du får succes med de ændringer i livet, du går og drømmer om, i galleriet.
 

6 råd til succesfulde ændringer

Forkæl dig selv med et abonnement på IN og få en eksklusiv gave - KØB HER

Læs mere om: