SUNDHED & TRÆNING

Voksenmobning: Her er de 9 forskellige mobbeformer

Op mod hver 10. er blevet mobbet på jobbet, og hver tredje af os har været vidne til mobning. Angst, selvmords- tanker og hjertekarsygdomme er blandt de uhyggelige konsekvenser af mobning, som i øvrigt findes i hele ni former.

Mobning er ikke kun noget, der foregår i skolegården. Det sker også i kantinen, til møder og på kontorgangene. Faktisk er mobning blandt voksne så udbredt, at op mod hver 10. dansker har oplevet at blive mobbet på arbejdspladsen. Og hele hver tredje af os har været vidne til mobning af andre.
 
– Det er alt for mange. Mobning er en af de mest alvorlige former for arbejdsbetingede stressorer, vi mennesker kan være udsat for, udover vold, siger erhvervspsykolog og lektor på Institut for psykologi på SDU Eva Gemzøe Mikkelsen, som har forsket i voksenmobning siden 1996.
 
– Det er alt alt for udbedt, lyder det også fra en af dem, der møder flest voksne mobberamte, nemlig Gitte Strandgaard, formand for Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak.
 

9 forskellige mobbeformer

Ifølge Eva Gemzøe Mikkelsen findes der ni former for mobning.

1. Konfliktmobning

Rigtig mange sager om mobning i Danmark skyldes en konflikt mellem to personer eller flere parter, som ikke bliver løst. Ofte er der en uenighed om, hvordan man skal udføre opgaver og hvilke ressourcer, der skal placeres hvor.

2. Rovmobning

Ses mere sjældent. Udføres af mobbere, der bevidst går efter at skade og udnytte en anden person. Nogle af dem, som udøver rovmobning, kan have dyssociale personlighedstræk (psykopatiske træk).

3. Magtmobning

I mange situationer er der en medarbejder, der føler sig mobbet af en leder, som bruger handlinger, der af medarbejderen opfattes som mobning. Det er dog langt fra altid, at lederen selv har haft en intention om at mobbe. F.eks. kan en medarbejder føle sig mobbet, hvis lederen er dårlig til at tage samtaler om sygefravær, flytninger til andre opgaver og så videre.

4. Kontrolmobning

‘Her gør vi tingene på en bestemt måde, for sådan har vi altid gjort’ kan godt udvikle sig til mobning, hvis en ny medarbejder kommer ind på arbejdspladsen og vil gøre tingene anderledes. Mobningen bruges til at få personen til at rette ind. 
 

5. Strafmobning

Ses f.eks. efter whistleblowing, hvor en medarbejder har forbrudt sig mod normen og fortalt noget dårligt om arbejdspladsen.

6. Humormobning

Kan optræde, hvis der er en særlig humor på arbejdspladsen. Det kan være en sjofel humor eller en speciel form for humor, som du ikke forstår, og som ingen gider at sætte dig ind i.

7. Seksuel chikane

Er også en subgenre inden for mobning.

8. Systemmobning

Institutionaliseret mobning, hvor systemet er indrettet på en måde, så det mobber. Det kan være indførsel af overvågning, vagtplaner eller arbejdstider, som gør, at medarbejderne føler sig mobbet af et umenneskeligt system. 

9. Indvielsesmobning

Kender man typisk for militæret eller uddannelsesinstitutioner, hvor nye skal igennem et krænkende ritual eller flere for at blive accepteret. 
 

Mobning foregår systematisk over tid

 
Mobning på arbejdspladsen er højaktuelt lige nu med filmatiseringen af ‘Undtagelsen’, som i bogform tog Danmark og 19 andre lande med storm for 14 år siden. Nu er fortællingen om de fire kvinder, der arbejder sammen i en hverdag præget af magtkampe, hviskerier og alliancer, filmatiseret med blandt andre Sidse Babett Knudsen og Danica Curcic i rollerne.
 
Men der er ingen fiktion over den hverdag, som hundredetusinder af danskere selv kender alt for godt. Ifølge Arbejdstilsynet er mobning kendetegnet ved, at en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter andre for krænkende handlinger, som den ramte opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver til mobning, når den ramte ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 
 
– Det skal være systematisk over tid for at være mobning. Og så skal der være ubalance i magtforholdet. Ikke at det behøver være fra en leder. Centralt for mobning er, at du ikke føler dig i stand til at håndtere det. Og den følelse kan man sagtens have i forhold til mobning fra en kollega, forklarer Eva Gemzøe Mikkelsen.
 
 
Læs mere om: